Nas Suresi

  Paylaş
  avatar
  FIRTINA
  Moderatör

  Mesaj Sayısı : 3752
  Doğum tarihi : 09/08/69
  Kayıt tarihi : 08/12/09
  Tecrübe Puanı : 24
  Yaş : 48
  Ülke : Almanya

  Nas Suresi

  Mesaj tarafından FIRTINA Bir C.tesi Ara. 19, 2009 3:02 am  Download
  MÂNÂSI

  "De
  ki: Sığınırım Rabb'ına nâsın. Melikine nâsın. İlâhına nâsın; şerrinden
  o sinsi vesvâsın. Ki, fiskos eder sinelerinde (1) nâsın; gerek cinden
  (olsun o sinsi) gerekse insden."  Tefsir- Bundan
  evvelki, sûre her şeyin, gece ve gündüz, her zaman insana ârız
  olabilecek açık şerlerinden Allâh'a sığınmak lâzım olduğunu
  bildiriyordu. Bu sûrede ise, gözle görülmeyen, elle tutulmayan gizli
  şerlerden ve gizli kuvvetlerden de korunmak ve Allâh'a sığınmak lüzumû
  bildiriliyor. İzah edelim:  Nâs, insan demektir. Rabb,
  duygusu olmayan maddedin canlı insanlar yaratıp onları birçok
  nimetleriyle terbiye eden, halden hale geçirip yetiştiren, besleyip
  büyüterek kemâle erdiren ulu yaratıcı (Allah) demektir.  Melik;
  kemâle eren insanların hepsini hükmü altında tutan, hayatî işlerini
  kudreti ile tedbir eden, onların üzerinde hükümlerini, iradelerini
  dilediği gibi yürüten yaratan, rızk veren ve öldüren hâkim demektir.  İlâh,
  sonsuz kudreti ve büyüklüğü ile insanın kalbinde yaşayan ve kendisinden
  başkasına tapmak câiz olmayan hak Ma'bud, Allâhu Teâlâ Hazretleridir.
  Binaenaleyh Rabb, Melik, İlâh her üçünden maksat Allâhu Teâlâ'dır. Her
  biri insanın muhtelif hâline nazaran ayrı mânâlara işârettir.  Allah
  yalnız insanların değil, her şeyin Rabbi, Meliki ve İlâhıdır. Fakat
  bunun böyle olduğunda şaşıran ve sapıtan yalnız insanlar olduğu için,
  nâsın Rabbi, nâsın Meliki, nâsın İlâhı denilmiştir. Binaenaleyh nâsın
  tekrar olunmasında yüksek bir hikmet ve belâgat vardır.  Vesvâs; vesvese veren, insanın içine kötü şeyler getiren, bağrında yavaş yavaş kötülük fısıldayan, fiskos eden demektir.  Hannâs;
  geri geri çekilip sinen, aldatmak ve hak yolundan geriletip fenalığa
  sürüklemek için sinsi sinsi çalışan, sinerek fırsat kollayan vesvese
  kaynağı demektir.  Cin; gizli olan ve göze görünmeyen
  mahlûktur. İns de bildiğimiz insanlar demektir. Bunların her ikisinin
  vesvese ve fiskosundan Allâh'a sığınmak lâzım geldiği bize talim
  olunmuştur.  Şimdi sûrenin mânâsını şöyle genişletebiliriz:  "Habîbim
  de ki: İster göze görünmeyen varlıklardan, ister insanlardan olup da
  aldatmak, hak yolundan geriletip fenalığa sürüklemek için insana gizli
  gizli vesvese veren; insanın içinde fiskos eden, hep fenaya çağıran
  sinsi, geriletici ve kötülük kaynağının şerrinden insanları yaratıp
  terbiye eden; halden hale geçirip kemâle erdiren; onların hepsi
  üzerinde mutlak hâkim olan, sonsuz kudret sahibi hak İlâh, Allâhu
  Teâlâ'ya sığınırım. Rabbım! Senin iraden dışında hiçbir şey yoktur ve
  olamaz. Beni bunların şerrinden, bunların dediklerine uymaktan,
  çağırdıkları kötü yollara gitmekten koru!"  Bundan
  evvelki sûrede korunulması lâzım gelen ve şerlerinden Allâh'a
  sığınılması emir olunan dört şey, görünür şeylerdendi. Bu sûrede
  korunulması emir olunan şey göze görünmeyen ve insanın içine atılan bir
  vesvesedir. İnsanın içine sokulan gizli bir fiskostur. Fakat, bunun
  tehlikesi daha büyüktür. İnsan, hayatının her dakikasında bundan
  korunmak zorundadır.  Dışardan gelecek olan bir şer,
  bir fenalık ne kadar büyük zarar doğursa, insana ne kadar acı, elem ve
  ıztırap verse yine sebebiyet vermedikçe, onun ruhunu kirletemez. Allâh
  yanında sorumluluğu icap ettiremez. Çünkü istiyerek yaptığı bir şey
  değildir. İmanına, îtikadına, ibâdetine bir eksiklik vermez; Allah
  yolundan geriletemez.  Fakat kötü arkadaşlar, şeytanlar
  ve nefsanî arzular yüzünden uğrayacağımız zararlar böyle değildir.
  Gerek insan şeytanı, gerek göze görünmeyen şeytanlar ve nefsanî
  meyiller yavaş yavaş, sinsi sinsi kalbe soktukları kötü hâtıralarla,
  vesvese ve fiskoslarıyla insanın ruhunu kirletir, insanı hak yolunda
  ilerlemekten alıkor. Aklını ve fikrini çelerek îman ve îtikadını bozar,
  sırf hayvânî ve geçici zevklerle oyalar. Bunlar, fertlerin
  gönüllerinde, insan cemiyetlerinin aralarında, yahut Allâh'ı
  unutanların göğüslerinde, sezilir sezilmez, fiskos eder gibi,
  yavaşcadan gıcıklıyarak kötü telkinler yapar, fena fena temayüller
  uyandırır ve böylece akıl ve fikrini çeler, türlü türlü fenalıklara
  düşürür. Allah yoluna gitmekten, insanlık gayesine ermekten alıkor,
  nihayet din ve îmandan çıkarır, ebedî helâke sürükler. Gerek görünerek
  ve gerek hiç görünmeden insanların kalbine vesveseler atan, kötülükler
  telkin eden bu şeylerin şerrinden Allâh'a sığınmak ve içimize böyle
  kötü bir hatıra ne taraftan gelirse gelsin ona uymamak, o sesin
  çağırdığı tarafa gitmemek ve o aldatıcı fiskoskalara uymaktan kendisini
  koruması için daima Allâh'a yalvarmak gerekir.  İşte bu sûrenin bize talim eylediği gerçek budur.

  *********************************
  Hayatı Tespih Yaptım

  Bazen Çekiyorum Bazen SalLıyoruM .
  .  Sayfayı FaceBook\'ta Paylaş

   Forum Saati Ptsi Tem. 16, 2018 2:31 pm