Felak Suresi

  Paylaş
  avatar
  FIRTINA
  Moderatör

  Mesaj Sayısı : 3752
  Doğum tarihi : 09/08/69
  Kayıt tarihi : 08/12/09
  Tecrübe Puanı : 24
  Yaş : 48
  Ülke : Almanya

  Felak Suresi

  Mesaj tarafından FIRTINA Bir C.tesi Ara. 19, 2009 3:01 am  Download  MÂNÂSI

  De
  ki: Yaratılmışların şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin
  şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset edenin, içindeki
  hasedini dışarıya vurduğu vakit, şerrinden; şafak aydınlığının Rabbine
  (Allâh'a) sığınırım.  Tefsir - Felâk Sûresi bize dört şeyden korunması ve bunların şerrinden Allâh'a sığınmayı tâlim ve emrediyor:  1-
  Yaratılmış ve dünyada mevcut olan herhangi bir şeyden, herhangi bir
  vakit ve zamanda gelecek her türlü şer, zarar ve kötülüklerden.  Allâh'ın
  yarattığı şeylerin hiçbirisi bizâtihi kötü ve şer değildir. Hepsi
  Allâh'ın yarattığı bir şey olduğundan dolayı, hayırdır, iyidir. Çünkü
  varlıktan, İlâhî hikmete göre, mukadder olan yerini ve nasibini
  almıştır.  Bununla beraber herhangi bir şey kendi
  hilkati bakımından hayır olduğu halde, bize olan zararı bakımından
  bizim için şer olabilir. Zehirli ve yırtıcı hayvanlar da kendi zatları
  bakımından şer ve kötü değildirler. Bunlardaki şer ve zarar nisbîdir.
  Binaenaleyh bize zararı dokunacak, bize kötülük getirecek şeylerden
  bizi koruması için daima Allâh'a sığınmak ve O'na yalvarmak ve
  korunmasını bilmek lâzımdır. O cihet bize düşen bir vazifedir.  2-
  Gece, gündüze bakarak bir vahşettir, korkunçtur. İnsana korku verir.
  Fakat gecenin bir de tam karanlığı çöktüğü, "kapkara, zindan gibi, göz
  gözü görmez" dediğimiz çok korkunç zamanı vardır. Gece bu hali aldığı
  vakit, insana şer ve kötülük daha kolay şekilde gelebilir. Yolcu
  yolundan çıkar ve nereye gideceğini şaşırır, düşman da böyle bir zamanı
  kollar. İşte böyle bir gecenin şerrinden, böyle bir zamanda insana
  gelebilecek zararlardan da Allah'a sığınmak lâzım olduğunu yine bu sûre
  bize tâlim etmektedir. Demek ki gecenin bu hali de bilhassa korunulmayı
  ve Allah'a sığınılmayı icap ettirmektedir.  İnsanların
  hak ve hakikat ışıklarından mahrum bir duruma düşmeleri de böyle
  karanlık içinde kalmaya benzer. Bu da her türlü kötülüklere sebeptir.
  Böyle bir duruma düşmekten de Allâh'a sığınmak lâzımdır. Böyle
  zamanlarda gelebilecek olan şerleri, kötülükleri, dünya ve âhiretle
  ilgili zararları ancak Allah görür ve O önleyebilir. Böyle bir duruma
  düşmekten koruması için de daima Allâh'a yalvarmak lâzım olduğu bu
  âyetten anlaşılmaktadır.  3- İpliklere düğümler
  bağlayarak onlara, şunun bunun hesabına üfleyen, efsun yapan, yahut
  insanlara kötü ve aldatıcı telkinler yapan birtakım büyücüler ve kötü
  ruhlu insanlar vardır ki bunlar, yakaladıkları kimseleri karanlıklar
  içinde kıvrandırırlar ve hakikatı görmelerine engel olurlar.
  Kendilerini birer kurtarıcı ve her şeyi bilir gibi gösteren ve aldatıcı
  muskalarla veya telkinlerle insanları sapıtan bu sahtekârlar, aile ve
  insanlar arasında sevgi bağlarını çözerler. Bunların tuzağına düşmek,
  aslanların pençesine, yılanların zehirli dişlerine yakalanmaktan daha
  korkunçtur. İşte bunun içindir ki, bunların şerrinden de Allâh'a
  sığınmak ve kendisini bu gibi kimselere kaptırmamak lâzım olduğunu
  Kur'ân'ın bu sûresi bize tâlim ediyor.  4- Başkalarının
  elindeki nîmeti kıskanan, nîmeti çekemeyen herhangi bir hasedcinin
  ruhunu sarmış olan kıskançlık ateşi dışarıya vurduğu zaman, haset
  ettiği kimseye karşı elinden gelen fenalığı yapmaktan çekinmez. Onu
  hiçbir şey memnun etmez. Böylelerinin şerrinden de Allâh'a
  sığınmalıdır.  İşte yukarıdan beri saymış olduğumuz bu
  kötülüklerden, fenalıklardan insan, her vakit için Allâh'ına
  yalvarmalıdır. Bu sûre bize bu gerçekleri tâlim etmektedir.  Her
  insan daima bunlardan korunma çerelerini aramalı ve Allâh'a
  sığınmalıdır; bunlardan gelebilecek şeylerden ve zararlardan kendisini
  koruması için Allâh'a yalvarmalıdır. Duâ ibâdetin özüdür; dindarlığın
  iliğidir. Asıl duâ, Allâh'a sığınıp O'na doğrudan doğruya yalvarmak ve
  duâsına başkalarının tavassutunu istememektedir.  Allâh
  bu sûre ile bütün şerlerden, doğrudan doğruya kendisine sığınmamızı
  emreylemiştir. "Bana duâ ediniz, şer ve kötülüklerden bana sığınınız"
  diye duanın kabul edileceği kapıları herkese açmış, herkesi o kapıdan
  içeri girmeye çağırmıştır. Binaenaleyh doğrudan doğruya Allâh'a iltica
  ve duâ etmiyerek duâ tellâlı aramak ve şunun bunun efsunlarından,
  yapacağı büyülerden medet ummağa kalkışmak diyanetin icabı değil,
  cahiliye âdetidir ve en büyük günahtır. Esasen büyücülük ve efsunculuk
  büyük günahlardandır.

  *********************************
  Hayatı Tespih Yaptım

  Bazen Çekiyorum Bazen SalLıyoruM .
  .  Sayfayı FaceBook\'ta Paylaş

   Forum Saati Ptsi Tem. 16, 2018 2:27 pm