İhlas Suresi

  Paylaş
  avatar
  FIRTINA
  Moderatör

  Mesaj Sayısı : 3752
  Doğum tarihi : 09/08/69
  Kayıt tarihi : 08/12/09
  Tecrübe Puanı : 24
  Yaş : 48
  Ülke : Almanya

  İhlas Suresi

  Mesaj tarafından FIRTINA Bir C.tesi Ara. 19, 2009 3:00 am  Download  MÂNÂSI

  De
  ki: O, Allah, birdir. Allah, her yönden eksiksizdir ve her dileğin
  merciidir, her şey kendisine muhtâc olan Şanlı, Uludur. O, doğurmadı ve
  doğurulmadı. O'na hiçbir şey denk de olmadı.  Tefsir -
  Bu sûreye "İhlâs" ve "Kul Hüva'llâhü Ehad" Sûresi denir. Bu sûre,
  Müslümanlığın temeli olan "Allâh'ın biriği" akidesini en güzel ve en
  açık bir şekilde beyan eder ve Allâhu Teâlâ'yı herkesin anlıyacağı bir
  surette anlatır. İslâm îtikadına aykırı olan bozuk itikatları da apaçık
  anlatır. Sahih rivayetlere göre, müşriklerle yahudilerden bir cemaat,
  Peygamber Efendimize gelerek: "Seni bize elçi gönderen ve kendisinden
  başkasına ibâdet olunmamasını isteyen Allah nasıl bir şeydir? O'nu bize
  vasıfları ile anlat, belki Sana îman ederiz" demeleri üzerine bu sûre
  nazil olmuş ve bununla Allâhu Teâlâ en güzel, en iyi bir şekilde kendi
  zâtını, birliğini, diğer itikadların yanlışlığını anlatmıştır.  Cenâb-ı
  Hak bu sûrede buyuruyor ki: "Habîbim! Sen onlara de ki: Beni size elçi
  gönderen ve kendisine îman vacib olan Allâh, her bakımdan birdir,
  birliği mutlaktır. O'ndan başka tapılacak yoktur, her şeyi yaratan,
  düzene koyan O'dur. Varlık âlemindekilerin hepsi O'ndandır O'na
  muhtaçtır ve O'nunla durmaktadır. O ise, bunlardan hiçbirine muhtaç
  değildir. Bütün varlıkların sıkıntı gördüğü, darda kaldığı zaman
  başvurduğu, aman diye çağırdığı çağıracağı yalnız O'dur. İlk ve son
  O'dur. Ne evveli var, ne de sonu. İhtiyaçların temin edilmesi için
  yalnız O'na müracaat olunur ve yalnız O'ndan istenir. Çünkü her şeye
  kadir olan yalnız O'dur. O, doğurmadı ve doğurulmadı; böyle şeylerden
  tamamiyle uzaktır. Oğulları ve kızları var demek şirktir. Hiçbir yönden
  ne zâtında, ne sıfatlarında, ne işinde hiçbir suretle benzeri, eşi,
  ortağı, dengi, rakibi yoktur."  İhlâs Sûresi, evvelâ
  Allâh'ın mutlak birliğini anlatarak Allâh'a ortak katan, Allâh'tan
  başka ilâhlar kabul eden dinlerin bâtıl olduklarını bildirmiş ve teslis
  (Allâh üçtür) akîdesinin bozuk olduğunu da takrir etmiş oluyor.  İkinci
  âyet, Allâh'ın Samed olduğunu yani hiçbir şeye muhtaç olmayıp her
  ihtiyaçta kendisine başvurulan en yüce varlık olduğunu anlatarak varlık
  âlemindekilerin hepsi O'na muhtaç olduğunu, O'nsuz hiçbir şey var
  olmıyacağını anlatarak "madde ve rûhun, Rûhü'l-Kuds, madde ve kuvvetin
  bir yaratıcıya muhtaç olmadığı" itikadını da çürütmüş oluyor.  Üçüncü
  âyette Hıristiyanlık gibi Allâh'ı baba, oğul, Ruhü'l-Kuds diye üç
  uknûmdan mürekkep ve hepsini Allâh'lık itibariyle bir sayan; Mekke
  putperestleri gibi, meleklere Allâh'ın kızları diyen dinlerin de bozuk
  oldukları bildiriliyor.  Dördüncü âyette hulûl, yani
  Allâh'ın insan vücûduna girdiği âkîdesini taşıyan, insanı ilâhlaştıran
  dinlerin bozuk oldukları anlatılıyor.  Bundan başka
  "şirk" yani Allâh'a denk ve müsavî ilâhlar tanımak bahsi dört
  şekildedir: İlâhların taaddüdüne, bazı şeylerin Allâh'a ait olan
  sıfatları hâiz olduğuna, herhangi şeyin Allâh'a nisbet olunabileceğine,
  Allah tarafından yapılacak şeyleri bir başkasının yapabileceğine
  inanmak.  İşte bu dört âyet, bu dört çeşit şirki, bu
  çeşit bozuk îtikatları da reddediyor. Bu sûrede Allâh'a isnad edilen
  "birlik" mutlaktır. Vahdetin en son kemâlini bulmuş olan birliktir.
  Ondan ekmel "vahdet" tasavvuruna imkân yoktur. Binaenaleyh birinci ve
  ikinci âyetler Allâh'ın mutlak birliğine mugayir olan ve başkasına
  ihtiyacı andıran herşeyi reddettiği gibi, Hıristiyanlıktaki bir üç, üç
  bir; akîdesini de çürütmektedir. Çünkü bu sûrede târif edilen vahdet,
  gerek ilâhların birden fazla olması akîdesini, gerek baba, oğul,
  Rûhü'l-Kuds gibi teslis itikadını tamamiyle söküp atmaktadır. Üçüncü ve
  dördüncü âyetler de "Meleklere Allâh'ın kızlarıdır" diyenleri ve insanı
  ilâhlaştırıp, Allâh'a denk yapanları reddetmektedir.


  Hülâsa:
  Dört kısa âyetten ibaret olan bu sûre bize talim ediyor ki: Allâh
  birdir, Allâh'ın ne zatında ne sıfatlarında, ne de işlerinde, ortağı,
  dengi, benzeri ve hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Başkası ise hep O'na
  muhtaçtır. O'ndandır ve O'nunla durmaktadır. Bunun aksine olan, buna
  aykırı düşen her îtikat, her fikir çürüktür, yanlıştır. İşte müslüman
  îtikadı budur. Dört kısa âyetten ibaret olan İhlâs Sûresi hem İslâm
  îtikadının temelini, hem de ona aykırı olan çürük ve bozuk îtikatları
  eşsiz bir surette beyan etmiştir.

  *********************************
  Hayatı Tespih Yaptım

  Bazen Çekiyorum Bazen SalLıyoruM .
  .  Sayfayı FaceBook\'ta Paylaş

   Forum Saati Ptsi Tem. 16, 2018 2:31 pm