Nasr Suresi

  Paylaş
  avatar
  FIRTINA
  Moderatör

  Mesaj Sayısı : 3752
  Doğum tarihi : 09/08/69
  Kayıt tarihi : 08/12/09
  Tecrübe Puanı : 24
  Yaş : 48
  Ülke : Almanya

  Nasr Suresi

  Mesaj tarafından FIRTINA Bir C.tesi Ara. 19, 2009 2:58 am



  Download




  MÂNÂSI

  Allâh'ın
  (vaad eylediği) yardımı geldiği ve zafer kazanıldığı (Mekke'nin fethi
  ile İslâm'a fütûhat kapılarının açıldığı); ve insanların fevç fevç,
  küme küme Allâh'ın dînine girdiklerini gördüğün zaman artık Rabbını
  överek şanını yücelt ve Allâh'tan mağfiret iste. Çünkü O, tövbe ile
  kendisine dönenleri kabul eder.



  Tefsir - Müslümanlar
  ilk devirlerinde hem az, hem fakir idiler. Düşmanların sayıları, kuvvet
  ve kudretleri ise onlarla ölçülemiyecek kadar çoktu. Bundan ötürü her
  vakit düşmanların maddî ve mânevî ezici tazyiklerine uğruyorlar ve bu
  yüzden kalpleri hep üzüntü ve sıkıntı içinde geçiyordu.



  Bir
  taraftan mü'minlerin bu hali, diğer taraftan güneş gibi parlayan bu
  açık hakikatı görmiyerek Kureyş'in kendisini yalanlaması Peygamberimize
  de iç sıkıntısı veriyordu. Peygamber de mü'minler de öyle istiyorlar
  ki: Hak bâtıla tam bir galebe çalsın. Peygamberin güttüğü dâvâ,
  Allâh'ın yardımıyla bir an evvel kesin bir zaferle neticelensin.
  Allâh'ın vaad buyurduğu bu zafer geçtikçe kalplerindeki sıkıntı, üzüntü
  ziyadeleşiyordu. Mutlak kemâl, yalnız Allâh'a mahsus olduğundan vaad
  olunan bu zaferin ne zaman ve nasıl olacağını bilmiyorlardı. Efendimiz
  bu zaferin ergeç tahakkuk edeceğini biliyordu amma, onun biran evvel
  tahakkukunu da istediğinden, bunun gecikmesi yüzünden kalbine gelen
  şeyleri Allâh'a karşı bir günah gibi görür ve ondan Allâh'a istiğfar
  ederdi. İşte bu sûre bütün bunlara cevap olmak üzere indirilmiş ve
  Peygambere de şöyle müjde verilmiştir:



  "Yâ Muhammed!
  Bir gün, seni Peygamber ve elçi gönderen, senin yegâne Mâbudun olan
  Allâh'ın tam yardımı gelecek ve Allah seni düşman üzerine üstün
  kılacak, Mekke fetholunacak: Mekke'nin fethi ile kalpler İslâm'a ve
  İslâm kapısı da bütün insanlara açılarak (1) İslâm Dîni intişar edecek
  ve insanlar küme küme, alay alay İslâm Dîni'ne girecek ve sen bu üç
  büyük muvaffakiyeti göreceksin. İşte sen, Allâh'ın sana vaad eylediği
  bu yardım ve fütûhatı ve insanların böyle fevç fevç Allah dînine
  girmeye başladıklarını gördüğün vakit, artık sana bu büyük nîmetler
  veren Rabbının büyük lütuf ve ihsanına mazhar olduğundan dolayı O'na
  lâyık her türlü saygı ve tâzimat ile hamdet; O'nu öğerek şanına
  yaraşmıyan, eksikliği andıran her türlü şeylerden O'nu tenzih ve
  takdise daha ziyade devam et! Ve önce hatırınıza gelen sıkıntılardan
  dolayı da gerek kendin ve gerek ümmetin için Allâh'tan mağfiret dile.
  Bütün kalb temizliğiyle Allâh'a dön. Zira Cenâb-ı Hak, tertemiz
  kendisine dönenleri affeder."



  Bu sûre, Peygamberimiz
  sallallâhu aleyhi ve sellem'in nihayet böyle mansur ve muzaffer olarak
  kendisine fütuhat kapıları açıldığı ve halkın alay alay akın akın Allah
  dînine girmeğe başladıklarını gördüğü ve bu suretle din tekâmül edip de
  dünya kendisine teveccüh eylediği zaman bu muvaffakiyetlerden, bu büyük
  zaferden dolayı Allâh'a şükrederek dünyayı ümmetine bırakıp bütün
  temizliğiyle Allâh'a dönmeyi istemesine de işaret ediyordu. Onun için
  Mekke'nin fethinden sonra insanların bölük bölük İslâm Dîni'ne
  girdiğini ve Haccetü'l-vedâ'da da yüz binden ziyade müslümanın Arafat
  dağında toplandığını gördükten sonra Cenâb-ı Peygamber Mevlâsına
  kavuşmasının yaklaştığını söylemişti. Çünkü bu sûre onu haber
  veriyordu.



  Bu sûreden şunu da anlıyoruz: İnsan hayatta
  elde ettiği başarılardan, kazandığı zaferlerden dolayı daima Allâh'a
  şükretmeli; onları Allâh'ın bir lûtfu sayarak hiç şımarmamalı ve
  Allâh'ı unutmamalıdır. Allâh'ı unutarak bütün başarıyı kendisine mal
  etmek, İlâhî kudretle beşerî aczi bilmemekten ileri gelir ki büyük bir
  gaflettir.







  Dipnot



  Bu surenin Hayber fethinden sonra ve Mekke'nin fethinden evvel nazil olduğunu söyleyenler çoktur.





  *********************************
  Hayatı Tespih Yaptım

  Bazen Çekiyorum Bazen SalLıyoruM .
  .



  Sayfayı FaceBook\'ta Paylaş

   Forum Saati Ptsi Tem. 16, 2018 2:32 pm