Kafirun Suresi

  Paylaş
  avatar
  FIRTINA
  Moderatör

  Mesaj Sayısı : 3752
  Doğum tarihi : 09/08/69
  Kayıt tarihi : 08/12/09
  Tecrübe Puanı : 24
  Yaş : 48
  Ülke : Almanya

  Kafirun Suresi

  Mesaj tarafından FIRTINA Bir C.tesi Ara. 19, 2009 2:56 am  Download
  MÂNÂSI

  De
  ki: Ey kâfirler! Tapmam o taptıklarınıza. Siz de tapanlardan değilsiniz
  benim Mabudum (Allah)'a. Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.
  Hem de siz tapıcı değilsiniz benim ibâdet ettiğim (Allah)'a. Size
  dîniniz, bana da dînim.  Tefsir - Bu sûreye, Kâfirûn
  Sûresi denir. "De ki" buyruğu, Peygamberimizedir. Mekke devrinde nâzil
  olmuştur. Peygamber Efendimiz Allâh'tan aldığı buyrukları, çok yumuşak
  bir şekilde söylemeğe memur idi. Halbuki bu sûreyi tebliğ ederken, 'Ey
  kâfirler?' diye en ağır bir vasıfla başlaması için emir alıyor. Çünkü
  bu sûrede kendilerine "Ey kâfirler!" diye söylenilen kimseler hakka
  karşı besledikleri kinlerini, gayızlarını ve öfkelerini bir türlü
  gideremiyen, tuttukları kötü yoldaki inatlarından vazgeçmiyen ve îmana
  gelmiyecekleri, Allâh'ın katında belli bulunan kimselerdir ki "küfür"
  bunlar için değişmez bir vasıftır. Binâenaleyh, buradaki kâfirlerden
  maksat, Kureyş'den muayyen kimselerdir.  Peygamber
  Efendimiz İslâm dâvâsını, bir tek Allâh'a îman ve ibâdet etmek
  akîdesini ortaya atıp da "Ey insanlar, bu putlara tapmayı bırakın,
  Allâh'ın bir olduğuna îman ve yalnız O'na ibâdet edin, O'ndan başka
  ibâdete lâyık bir İlâh yoktur" dediği zaman, Kureyş O'na şöyle karşı
  koydular: "Biz dedelerimizden kalan putlarımızı bırakamayız. Biz onlara
  tapmak suretiyle asıl Allâh'a, yeri göğü yaradana yaklaşabileceğiz.
  Atalarımızın yolundan ayrılıp da senin peşinden gidemeyiz."  Allâh'a
  bir takım ortak isnat eden, Allâh'ı bırakıp da kendi elleriyle
  yaptıkları putlara tapan bu müşrikler fikirlerinde o kadar inat ve
  ısrar ettiler ki, kendilerini doğru yola çağıran Peygambere ve O'na
  îman edenlere yapmadık eziyet bırakmadılar. Peygamber Efendimiz de hiç
  durmadan ve yılmadan vazifesine devam ediyordu.  En
  sonra Kureyş'in azılılarından beş on kişi Peygamberimize gelerek şöyle
  bir teklifte bulundular: "Sen bu dâvâdan vazgeç, biz sana istediğin
  kadar mal verelim, seni kendimize reis yapalım. Eğer buna da razı
  olmazsan seninle bir uzlaşma yapalım: Sen bâzan bizim putlarımıza tap,
  biz de arasıra senin Allâh'ına tapalım. Böylece hayır ve selâmet
  hangisinde ise ona hepimiz kavuşmuş oluruz."  Kalbleri
  kararmış olan bu zavallılar Peygamberlik ne demek olduğunu bir türlü
  anlayamıyorlardı. Bilmiyorlardı ki: "Hazret-i Muhammed (aleyhi's-selâm)
  bu ilâhî dâvâsından, bu hak yolundan asla dönemezdi. Hiçbir sebep ve
  menfaat O'nu yolundan çeviremezdi. Çünkü O, maddî bir menfaat, bir
  şöhret peşinde koşmuyordu. O, Allah'ın bir elçisi idi ve O'nun namına
  hareket ediyordu.  İşte müşriklerin böyle söylemeleri
  üzerinedir ki, Allah bu sûreyi Peygamberine indirdi ve onlara verilecek
  cevap bu sûreyi okumak olduğunu bildirdi. Peygamber Efendimiz de
  onların yukarıdaki ahmakça tekliflerine cevap olarak bu sûreyi okudu.
  Bununla onlara bir kere daha anlattı ki: "Ey Allâh'a inanmayan ve O'na
  ortaklar yapan ve putlara tapan kâfirler! Ben Allâh'ın Peygamberiyim;
  sizi hak yoluna çağırmaya memurum; bu benim kendi dâvam değildir. Size
  ancak Allâh'ın emirlerini söylüyorum. Allâh'tan nasıl almış isem öylece
  size tebliğ ediyorum, bildiriyorum. Sizin teklifiniz, cahilce, ahmakça,
  kâfirce bir tekliftir. Çünkü ben, sizin İlâh diye tapıp durduğunuz ve
  benim de bazı kere tapmamı istediğiniz o putlara ne geçmişte, ne şimdi,
  ne de bundan sonra bir an bile tapmadım, tapmıyacağım ve tapmam. Ben,
  yalnız ve yalnız Rabbü'l-âlemin olan tek Allâh'a ibâdet ederim. Esasen
  siz de benim ibâdet ettiğim hak mâbuda, Allâhu Teâlâ'ya ibâdet
  edicilerden değilsiniz. Bugüne kadar O'na ibâdet etmediğiniz gibi şimdi
  de O'na tapmıyorsunuz ve bu halinizle O'na tapıcı ve tapacak da
  değilsiniz. Çünkü O'nun birliğine ve ibâdetin yalnız O'na olacağına,
  O'ndan başkasına tapmanın şirk ve küfür olduğuna îman etmediniz ve
  etmiyorsunuz. (Bâzan putlarımıza, bâzan da Allâh'a tapalım) demek,
  Allâh'ın bir olduğuna inanmamaktır. Binâenaleyh sizin taptığınız, benim
  ibâdet ettiğim Allâh olmadığı gibi, ibâdetiniz de benim ibâdetim
  değildir. Ben yeri göğü yaratan bir Allâh'a, O'nun emrettiği gibi
  ibâdet ediyorum; siz ise kendi elinizle yaptıklarınıza tapıyorsunuz.
  Madem ki öyledir ve madem ki sizde hakkı duymak istidadı yoktur; artık
  sizin olsun dîniniz ve taptıklarınız; hak İslâm Dîni de benimdir."  Bu
  sûreden şunları da öğreniyoruz: "Allâh'a kulluğun şartı tam bir îman ve
  ihlâstır. Her şeyten önce O'nun bir olduğuna, sonsuz ve küllî
  kudretine; her tasarruf O'nun elinde olduğuna, eşi ve benzeri
  olmadığına inanmak lâzımdır. Fakat bu kadarı yetmez. Bundan sonra da
  O'na öz yürekle ibâdet etmek, ibâdetin de yalnız O'na olacağına inanmak
  ve ibâdette O'na başkasını şerik yapmamak, canlı cansız, ne suretle
  olursa olsun başka birine tapmamak, tapınır derecede gönül vermemek
  gerektir. Yoksa hem Allâh'a ibâdet, hem de bizi Allâh'a yaklaştırsın
  niyetiyle başkasına tapmak ve Allâh'tan istenilecek şeyleri ondan
  istemek, îmansızlıktan başka bir şey değildir. Sonra îman demek, bir
  şeye sımsıkı sarılmak demektir. Bugün bir türlü, yarın başka türlü, her
  gün renkten renge girmek îman değildir.  Bu sûrenin
  sonunda "Sizin dîniniz size, benimki de bana" buyurulması müşriklerle
  bir mütareke yapmak değil, onlara tam bir meydan okumaktır.

  *********************************
  Hayatı Tespih Yaptım

  Bazen Çekiyorum Bazen SalLıyoruM .
  .  Sayfayı FaceBook\'ta Paylaş

   Forum Saati Ptsi Tem. 16, 2018 2:29 pm